Những ứng dụng thường gặp của con lăn

Trong các dây chuyền sản xuất hiện đại , hệ thống vận chuyển hàng hóa luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí  sản xuất.

Các hệ thống vận chuyển thường sử dụng các hệ thống băng tải với các con lăn hoặc là một hệ thống các con lăn ghép nối với nhau tạo thành hệ thống vận tải hàng hóa ngoài ra con lăn thép còn được dùng trong hệ thống lọc từ tự động mà các nhà máy hay dùng.

Hệ thống con lăn vận chuyển hàng

Hệ thống con lăn vận chuyển hàng

Ưu  điểm của hệ thống con lăn chuyển hướng là có thể vận chuyển tùy  biến theo ý muốn, có thể chuyển hướng vận chuyển một cách dễ dàng mà không gặp nhiều khó khăn.

Con lăn chuyển hướng

Con lăn chuyển hướng

Trong các ngành công nghiệp nặng, xuất nhập khẩu, chế biến,  hệ  thống băng tải sử dụng con lăn là một trong những phương  tiện vận chuyển nguyê n vật liệu, sản phẩm một cách  dễ dàng và nhanh chóng.

Phương tiện vận chuyển hàng hóa trong cự ly ngắn-ứng dụng con lăn

Phương tiện vận chuyển hàng hóa trong cự ly ngắn-ứng dụng con lăn

Mọi thông tin chi tiết về con lăn, khách hàng cần tìm hiểu đặt hàng con lăn và hệ thống con lăn vui lòng liên hệ về Tìm hiểu về con lăn tuyển từ