Ứng dụng con lăn trong các ngành sản xuất hiện đại

Con lăn ra đời trở thành một trong các thiết bị không thể thiếu cho  các ngành công nghiệp sản xuất hiện đại, giúp nâng cao hiệu quả sản  xuất và giảm nguồn nhân lực cho các công ty, xí nghiệp.

Với hệ thống con lăn được ứng dụng rộng rãi, các ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp nặng như luyện kim, sắt…có điều kiện để phát triển.

Ứng dụng con lăn trong công nghiệp hiện đại

Ứng dụng con lăn trong công nghiệp hiện đại

Trong công nghiệp khai khoáng hầm mỏ, con lăn được sử dụng để chế tạo các hệ thống vận chuyển than, vận chuyển than thành phẩm…

Trong công nghiệp chế biến kim loại nặng, luyện sắt, hệ thống con lăn tạo thành bàn đỡ  vận chuyển sắt mới ra lò. Vận chuyển sắt thô,,sắt nguyên liệu …để giảm tải sức lao động cho con người.

Trong các môi trường độc hại như xử lý rác, hóa chất, …ứng dụng hệ thống con lăn  tự do giúp vận chuyển nguyên vật liệu vào môi trường xử lý, giảm ảnh hưởng cho con người.

Trong các ngành sản xuất khác, việc sử dụng hệ thống con lăn Việt Thống sản xuất giúp đẩy nhanh hiệu quả công nghiệp, nâng cao năng suất lao động.