Con lăn trong các hoạt động sản xuất và chế biến công nghiệp

Con lăn được xem như một thiết bị vận chuyển hàng hóa trong các khu công nghiệp hiện đại hay nhà máy sản xuất đòi hỏi về hiệu suất cao và  giảm nguồn nhân lực không cần thiết.

Một hệ thống con lăn là hệ thống gồm nhiêu con lăn có cùng kích thước được liên kết với nhau có chức năng vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu .

Hệ thống con lăn chuyển động cong

Hệ thống con lăn chuyển động cong

Ngoài việc sử dụng hệ thống con lăn đạt chuẩn, các con lăn còn được sử dụng trong các hệ thông băng tải con lăn.

Băng tải con lăn

Băng tải con lăn

Tùy  vào nhu cầu sử dụng mà các doanh nghiệp lựa chọn đơn vị lắp đặt hệ thống con lăn phù hợp.