Băng tải con lăn 01

Băng tải con lăn của Việt Thống ngày này được sản xuất rộng rãi với nhiều chủng loại khác nhau, mỗi loại băng tải con lăn được dùng để vận tải một loại hàng hóa, thiết bị khác nhau nhất định.

bang tai con lan 1

Với hệ thống băng tải con lăn sẽ giúp cho quá trình vận chuyển hàng hóa được nhanh chóng , kịp thời dựa trên các dây chuyền thiết bị tự động hiện đại nhằm đạt hiệu quả tối ưu về thời gian, chi phí, tối ưu về nguồn nhân lực góp phần nâng cao được hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.