Nâng cao hiệu suất lao động với sự trợ giúp con lăn

Trong các hệ thống sản xuất công nghiệp ngày nay, hệ thống con lăn đa hướng được  sử dụng khá  rộng rãi, ngoài  mục đích vận chuyển hàng hóa trong cự ly ngắn một cách nhanh chóng góp phần giúp giảm nguồn nhân lực và nâng cao năng suất lao động, hệ thống con lăn chuyển hướng có thể giúp phân loại hàng  hóa, nguyên liệu một cách dễ dàng.

Giàn con lăn đa hướng

Giàn con lăn đa hướng

Ứng dụng  con lăn và hệ thống con lăn

Ứng dụng con lăn và hệ thống con lăn

Không chỉ ứng dụng trong công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến, hệ thống con lăn còn được ứng dụng trong thiết kế  các  hệ thống vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu trong các ngành công nghiệp khai thác và cơ khí chế  tạo.Xem thêm https://bangchuyencongnghiep.com

Ứng dụng con lăn trong khai khoáng

Ứng dụng con lăn trong khai khoáng

Vậy con lăn thường ứng dụng như thế nào? hãy tìm hiểu những ứng dụng thường gặp của con lăn