Con lăn trong các thiết bị lọc từ

Hệ thống con lăn không chỉ được sử dụng trong  các hệ thống vận tải, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất trong các nhà máy công nghiệp, hệ thống con lăncòn được ứng dụng trong các hệ thống, dây chuyền lọc từ, trong các máy tuyển từ công nghiệp.

Con lăn tuyển từ

Con lăn tuyển từ

Trong các hệ thống này, con lăn tuyển từ được đặt bên dươi  một băng chuyền vận chuyển nguyên liệu, khi nguyên liệu đi qua  con lăn, các vật kim loại, có tính từ được giữ lại và đẩy sang một hướng khác.Xem thêm https://bangchuyencongnghiep.com

Nguyên lý máy tuyển từ con lăn

Nguyên lý máy tuyển từ con lăn

Ngoài ra, con lăn được sử dụng để làm băng chuyền trong hệ thống máy tuyển từ  sử dụng con lăn này. Một tác dụng khác là làm con lăn in họa tiết